Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Nawigacja
Strona główna
Forum
Kategorie newsów
Galeria zdjęć
Informacje
Kontakt
Zarząd BSTS-u
Obiekt
Regulamin rozgrywek

Turnieje
Terminarz
Grand-prix
Open
Puchar prezesa
Deble
Zawodnik roku
Rozgrywki ligowe - 4 liga BSTS I
Kadra
Terminarz i wyniki
Tabela
Rozgrywki ligowe - 5 liga BSTS II
Kadra
Terminarz i wyniki
Tabela
Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK

ORGANIZOWANYCH

PRZEZ BYSTRZYCKIE STOWARZYSZENIE TENISA STOŁOWEGO

1.Zasady ogólne

1. Organizatorami turniejów jest : Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego (dalej jako: BSTS).

2. Zgłoszenia do turniejów przyjmowane są u Organizatora w dniu zawodów lub telefonicznie na numery telefonów podane na stronie BSTS.

3. Miejsce rozgrywania turniejów: Sala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. Wojska Polskiego 68.

4. W przypadkach szczególnych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji rozgrywania turniejów. Informacje o ewentualnej zmianie będzie zamieszczona na stronie BSTS z odpowiednim wyprzedzeniem.

5. Organizowane są zarówno cykle turniejów, jak i turnieje niezależne (pojedyncze).

6. Organizator wyznacza Sędziego Głównego.

7. Sędzia Główny sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek i jest jedyną osobą uprawnioną do rozstrzygania wszystkich spraw spornych.

8. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej Organizatora.

9. Zawodnicy biorący udział w turniejach organizowanych przez BSTS wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć, nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie tych materiałów na stronie internetowej Organizatora.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2.Turnieje

1. Opłata wpisowa do turnieju określona jest w aktualnym Cenniku BSTS.

2. Opłatę wpisową należy uiścić przed rozpoczęciem turnieju u Organizatora lub Sędziego Głównego.

3. W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej , zawodnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.

4. Uiszczenie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad rozgrywania danego turnieju.

5. Uiszczenie opłaty startowej jest także równoznaczne ze żłożeniem przez zawodniczkę lub zawodnika oświadczenia o udziale w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialość. 

6. Osoby niepełnoletnie biorą udział w turniejach za zgodą rodziców lub ich prawnych opiekunów.

7. Z uczestnictwa w turnieju można zrezygnować w każdym momencie jego trwania.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju po uiszczeniu opłaty wpisowej, nie jest ona zwracana. Wyznaczone do rozegrania mecze zostaną zapisane jako walkower. Wyniki meczów zakończonych przed rezygnacją nie ulegają zmianie. Zawodnik pozostaje ujęty      w klasyfikacji końcowej turnieju zgodnie z uzyskanymi wynikami.

9. Sędzia Główny ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika, który narusza przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego, zasady fair play i nie stosuje się do jego poleceń. W takim przypadku uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. Wszystkie wyniki            tego zawodnika w turnieju zostają anulowane a uczestnictwo w rozgrywkach uznane za niebyłe (zawodnik nie zostanie ujęty w klasyfikacji końcowej turnieju).

10. Turnieje rozgrywane są systemem Open – mogą w nich startować wszyscy zawodnicy bez podziału na kategorie wiekowe, czy też płeć.

11. Od sezonu 2017/2018 wszystkie turnieje są organizowane przy użyciu programu komputerowego „TTTM”.

12.Sędzia Główny jest zobowiązany przed rozpoczęciem turnieju udzielić szczegółowej informacji o zasadach i sposobie jego rozgrywania .

13.Każdemu zawodnikowi biorącemu udział w turnieju przysługuje prawo do składania protestu odnośnie zarówno przebiegu, jak i wyników turnieju.

14.Protest w formie pisemnej należy złożyć w ciągu 48 godzin od zakończenia turnieju, na adres BSTS.

3.Cykle turniejów

1. Cykl turniejów Grand-Prix składa się z 10 turniejów.

2. Cykl turniejów Open składa się z 10 turniejów.

3. Cykl turniejów deblowych składa się z 4 turniejów.

4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby turniejów w cyklu.

5. O rozstawieniu w turnieju decyduje kolejność w klasyfikacji generalnej cyklu.

6. W przypadku pierwszego turnieju cyklu o rozstawieniu decyduje klasyfikacja końcowa poprzedniego cyklu.

7. W przypadku kolejnych turniejów cyklu o rozstawieniu decyduje bieżąca klasyfikacja cyklu.

8. O kolejności w klasyfikacji generalnej cyklu decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych turniejach cyklu.

9. W przypadku równej liczby punktów klasyfikacji, o kolejności miejsc decyduje większa liczba wyższych lokat zajętych w cyklu rozgrywek. Do klasyfikacji cyklów turniejów Open oraz Grand Prix nie wlicza się jednego najgorszego wyniku.

10.Po rozegraniu pełnego cyklu turniejów – pierwszych czterech zawodników (według klasyfikacji generalnej cyklu) jest nagradzanych pucharami oraz pamiątkowymi dyplomami.

11.Organizator turnieju zastrzega sobie prawo przydzielenia zawodnikowi tzw. „dzikiej karty”, upoważniającej do rozstawienia tego zawodnika w turnieju niezależnie od liczby zgromadzonych punktów w klasyfikacji cyklu.

12.Organizator turnieju zastrzega sobie prawo do anulowania wyników turnieju .

4.Turnieje niezależne

1. O rozstawieniu zawodników w turnieju niezależnym decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

5.System rozgrywek

1. W turniejach mecze są rozgrywane do 3 wygranych setów zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

2. W przypadku dużej liczby uczestników oraz ograniczonej ilości czasu, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia meczów do 2 wygranych setów.

3. W turniejach rozgrywane się mecze o wszystkie miejsca.

4. Dopuszcza się następujące systemy rozgrywek:

    a. System pucharowy („do jednej przegranej”).

    b. System rosyjski („do dwóch przegranych”).

    c. Każdy z każdym.

5. W przypadku kilku faz rozgrywek dopuszcza się różne systemy rozgrywek w każdej fazie.

6. W przypadku rozgrywania turnieju systemem „każdy z każdym” - organizator zapewnia przybory do zapisywania wyniku meczu.

5.1.Cykl turniejów Grand Prix

1. Turnieje w cyklu Grand Prix rozgrywane są systemem rosyjskim.

2. Po drugiej porażce, zawodnik rozgrywa mecze o miejsca.

5.2.Cykl turniejów Open

1. Turnieje w cyklu Open są organizowane w dwóch etapach:

  a. Etap pierwszy rozgrywany w grupach.

  b. Etap drugi rozgrywany systemem rosyjskim bądż pucharowym .

2. W etapie grupowym o liczbie grup oraz ich składach liczbowych decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

3. Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

4. O kolejności zajmowanych miejsc w grupie decyduje liczba wygranych meczy.

5. Jeśli więcej niż jeden zawodnik osiągnie tę samą liczbę wygranych meczy, to:

    a. Jeśli zawodników z tą samą liczbą wygranych meczy jest dwóch , to o kolejności decyduje rezultat bezpośredniego pojedynku pomiędzy tymi zawodnikami (zwycięzca zajmuje wyższe miejsce niż przegrany).

    b. Jeśli zawodników z tą samą liczbą wygranych meczy jest więcej niż dwóch, to o kolejności decydują kolejno: wygrane sety, wygrane małe punkty.

6. W drugim etapie, po drugiej porażce zawodnik rozgrywa mecze o miejsca

7. W uzasadnionych przypadkach ( np. mała ilośc uczestników) Sędzia Główny może zadecydować o rozegraniu turnieju systemem rosyjskim.

5.3.Cykl turniejów Deblowych

1. Turnieje są organizowane w dwóch fazach:

    a. Faza grupowa.

    b. Faza pucharowa.

2. W fazie grupowej o liczbie grup oraz ich składach liczbowych decyduje Organizator lub Sędzia Główny.

3. Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”.

4. O kolejności zajmowanych miejsc w grupie decyduje liczba wygranych meczy.

5. Jeśli więcej niż jedna para osiągnie tę samą liczbę wygranych meczy, to:

    a.  Jeśli par z tą samą liczbą wygranych meczy jest dwie, to o kolejności decyduje rezultat bezpośredniego pojedynku pomiędzy tymi parami (zwycięzca zajmuje wyższe miejsce niż przegrany).

    b. Jeśli par z tą samą liczbą wygranych meczy jest więcej niż dwie, to o kolejności decydują kolejno: wygrane sety, wygrane małe punkty.

6. W fazie pucharowej mecze rozgrywane są systemem pucharowym („do jednej przegranej”).

5.4.Turnieje niezależne

1. System rozgrywek Turniejów niezależnych określany jest przez Organizatora lub Sędziego Głównego każdorazowo przed rozpoczęciem rozgrywek.

6.Wyniki

1. Każdorazowo, po zakończeniu turnieju klasyfikacja końcowa jest publikowana na stronie BSTS w ciągu 3 dni od jego zakończenia.

7.Punktacja turniejów

1. Za udział w turniejach indywidualnych zawodnik otrzymuje punkty w zależności od zajętego miejsca, tj.:

1. miejsce

40 pkt.

2. miejsce

37 pkt.

3. miejsce

35 pkt.

4. miejsce

33 pkt.

5. miejsce

31 pkt.

6. miejsce

29 pkt.

7. miejsce

27 pkt.

8. miejsce

26 pkt.

33. miejsce

1 pkt.

2. Za udział w turniejach deblowych obaj zawodnicy pary otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca, tj.:

1. miejsce

30 pkt.

2. miejsce

28 pkt.

3. miejsce

26 pkt.

4. miejsce

25 pkt.

5. miejsce

24 pkt.

28. miejsce

1 pkt.

8.Zawodnik roku

1.Tytuł „Zawodnika roku” przyznawany jest zawodnikowi, który uzyskał największą liczbę punktów turniejowych w ciągu całego roku kalendarzowego.

2.Do klasyfikacji „Zawodnik roku” wliczane są wszystkie punkty uzyskane zarówno w turniejach indywidualnych, jak i deblowych, w ciągu jednego roku kalendarzowego.

3.O kolejności w klasyfikacji decyduje liczba punktów.

4.W przypadku równej liczby punktów, o kolejności miejsc decyduje większa liczba wyższych lokat zajętych w ciągu jednego roku kalendarzowego.

5.Nagrody za klasyfikację „Zawodnik roku” otrzymuje pierwszych sześciu zawodników.